عدالت adalet

kanarya

 

نویسنده: atila ׀ تاریخ: چهار شنبه 3 دی 1394برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

عدالت یکسان برای همه

 عدالت یکسان برای همه

Equal Justice for all

نویسنده: atila ׀ تاریخ: 31 فروردين 1394برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

تا مساوات نباشد،

 تا مساوات نباشد، عدالتی وجود نخواهد داشت

و

تا عدالت نیست صلحی نیز نخواهد بود. 

نویسنده: atila ׀ تاریخ: سه شنبه 30 فروردين 1394برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

جمهوری آذربایجان

 

جمهوری آذربایجان

Azərbaycan Respublikası

جمهوری آذربایجان به ترکی آذربایجانی::